Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Таксите за детските градини и ясли отпадат от 1 април

Общинските съветници гласуваха с мнозинство отпадането на таксите за детските градини и яслите на територията на община Русе, което ще влезе в сила от 1 април. От тази дата използването на детските заведения ще стане безплатно за родителите.

Общинският съвет прие Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе, касаещи посещението на градини и ясли. В държавния бюджет са предвидени 84,8 млн лв. за компенсиране на общините за отпадналите приходи от такси в детските градини и 13,2 млн лв. за отпадналите приходи от такси в детските ясли. Мярката предвижда целенасочена подкрепа на децата и семействата им.

Припомняме, че през февруари парламентът гласува на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), чрез които се предложи да отпаднат таксите за детските градини и ясли, което ще струва на държавата над 1 милиард лева годишно. Към момента 76% се покриват от държавата, 17% от общините, а 7% остават за родителите. С промяната в закона се обезпечава единствено частта, касаеща таксата за детските учебни заведения, плащана от родителите.