Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Трима са кандидатите за обществен посредник на територията на Община Русе

Комисията за избор на Обществен посредник проведе своето заседание, на което бяха разгледани предложенията на кандидатите за обществен посредник на крайдунавския град. Това е шестата процедура, в която комисията към Общинския съвет се опитва да вземе решение кои от кандидатите да бъдат допуснати до събеседване и ще има ли Русе свой местен омбудсман.

Трима бяха кандидатите, подали своите документи в деловодството на Общински съвет – Русе в срок до 7 април т. г.

Досега в града ни са били организирани и проведени пет конкурса, но без резултат и никой от кандидатите не е бил одобрен. Събеседванията са били през 2013 г., 2014 г., 2016 г. и през месеците юли и октомври 2021 г.

При шестия опит за избор на Обществен посредник бяха допуснати до събеседване Валентин Димитров, Наталия Къснеделчева и Мариян Димитров.

Комисията беше единодушна при вземането на решение. На следващия етап от процедурата, който е събеседване и ще се проведе на 24 април 2023 г., в 17:30 ч., в заседателната зала на Община Русе, пл. „Свободна“ №6, ет. 3, кандидатите ще имат на разположение 5 минути за представяне, а след това ще отговарят на зададените към тях въпроси.