Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

УТРЕШНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ ЩЕ ЗАПОЧНЕ С КЛЕТВА НА НОВИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Новите общински съветници от политическа партия „АТАКА” и от Народняшката земеделска партия „Никола Петков” ще положат клетва в началото на утрешното заседание на Общинския съвет. Очаква се дневният ред на сесията да включи и точка за промяна състава на постоянните комисии.
Предстоящата церемония е в изпълнение на решения №№ 425 и 426 от 10.11.2009 г. на Общинската избирателна комисия.
С административните актове се обявяват за избрани:
Светла Мирчева Иванова (АТАКА) – на 56 г. Работила е в русенските предприятия СЕТ АД и „Найден Киров”;
Георги Колев Илиев (Народняшка земеделска партия „Никола Петков”) – на 41 г. Работи в строителна фирма.

Новите старейшини влизат в местния парламент на местата на Тодор Тодоров и Николай Станчев, след като ОИК-Русе предсрочно прекрати пълномощията им като общински съветници на база три последователни отсъствия от заседания. В законоустановения срок Т.Тодоров и Н.Станчев не са внесли възражения.
Късно снощи в канцеларията на Общинския съвет бе депозирано писмо и от Окръжна прокуратура – Русе, с което институцията уведомява за влезли в сила присъди и наложени наказания спрямо Т.Тодоров и Н.Станчев.