Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Финализирана е процедурата за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Русе

Финализирана е дългата процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Русе.

Кампанията за тяхното набиране стартира в началото на месец юни. На 17 юни се проведе пресконференция с цел да бъдат разяснени всички въпроси около самата процедура, а крайният срок  за подаване на необходимите документи беше 27 юли. Непосредствено след това комисията огледа досиетата на кандидатите, като в документите на 30 души имаше пропуски.

Според правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет избра временна комисия с председател Елеонора Николова и членове Айдоан Джелил, Асен Даскалов, Биляна Кирова, Деана Тонева, Делян Саманджиев, Деница Иванова, Елка Симеонова, Наталия Кръстева и Росица Георгиева.

След отстраняването на пропуските в набора от документи на кандидатите, общо 111 души бяха записани в списъка за изслушване. От тях – 103 души се явиха пред комисията на 27 и 28 август в сградата на Община Русе.

Бяха изключени хората, които не отговарят на възрастовите изисквания, имат предишни осъждания или нямат необходимия социален и професионален опит.

На заседанието на Общинския съвет на 10 септември 2020 г. ще бъде представена нарочна докладна с окончателния списък на одобрените кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Русе.