Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Хиподрумът в Русе става собственост на Общината, намеренията са за развитие на конния спорт

Общинският съвет единодушно даде ход на процедурата хиподрумът в Русе да стане собственост на Община Русе. До този момент обектът се стопанисва и управлява от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) към Министерство на земеделието, храните и горите.

В имота са изградени 13 броя сгради, повечето от които имат належаща нужда от ремонт. Именно чрез придобиване на собствеността Община Русе ще има законовото основание за предприемане на целесъобразни действия – подробно обследване, извършване на основни ремонти, изграждане на спортни съоръжения и място за настаняване помощен персонал и спортисти, както и да осигури охраната на обекта.

Конюшните се ползват от лицензирани русенски клубове по конен спорт, а от 1997 година имотът и сградите са в режим на отпаднала необходимост. Тогава е закрит конезаводът в Русе и няма селекционна и развъждаща дейност. Цялата инфраструктура и сграден фонд на територията на имота винаги се е поддържала и изграждала от лицензираните спортни клубове – наематели на обекта, а в последните 2 години и с подкрепата на Община Русе.

В лицето на русенските спортни клубове ежегодно Българска федерация по конен спорт отчита най-сериозните конкуренти във всички дисциплини. Състезателните тандеми от Русе винаги са в класация сред държавните шампиони и в 4-те дисциплини на конния спорт. От 16 години на територията на обекта се провеждат Държавни първенства по конен спорт в олимпийската дисциплина „Всестранна езда“, редица национални турнири в дисциплината „Прескачане на препятствия“ и международни турнири и балканиади в дисциплината „Ендюрънс“.

Намерението на Община Русе е, съвместно с лицензираните клубове по конен спорт в града, да се създаде Център за конен спорт Русе (Equestrian Sport Center Ruse), където да се провеждат уроци по езда за деца, любители и спортисти, да се обучават и развиват спортни коне, да се организират спортни тренировъчни лагери по конен спорт, турнири и държавни първенства по конен спорт от всички дисциплини, включително и международни състезания.

Предвижда се целият терен да се ремонтира и използва като място за настаняване на помощен персонал, спортисти, технически делегати, стюарди, съдийски състав по време на провежданите тренировъчни лагери, турнири и състезания. Обектът, основан преди 60 години, ще бъде озеленен и ще бъдат възстановени нерегламентирано изсечените дървета през годините, ще бъдат оформени алеи улесняващи достъпа на посетителите и обособени паркинг зони за гости и специализирания транспорт на конете. Конюшните ще бъдат ремонтирани и ще се заделят или изградят нови боксове за спортните коне от други градове, участващи в състезанията.

Предвижда се както изграждането на осветление и поливна система на тренировъчните и състезателните пясъчници и на тревните плацове и манежи, така и осигуряването на електрозахранване до състезателните плацове. При необходимост ще се търсят възможности за проектно финансиране за изграждането на закрит манеж и обособяването на складови помещения за съхранение на спортните съоръжения през зимата.

В близост до състезателните манежи и трасета се предвижда да бъдат изградени нови мобилни трибуни. Тревните площи ще се използват за осигуряване на условия за отглеждане на спортните животни, съобразени с физиологичните им нужди и осигурявайки необходимото пространство, свобода и задоволявайки потребностите им от движение.

Община Русе като орган на местното самоуправление счита, че с реализирането на този проект ще се подпомогне развитието на русенските спортни клубове чрез създаване на по-добри условия за спорт за всички възрастови групи – деца, любители, професионални спортисти.