Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Центърът за обществена подкрепа сменя мястото си в бившия дом „Майка и дете“

След гласуване от Общинския съвет с мнозинство бе решено социалната услуга „Център за обществена подкрепа“, която в момента се намира в сградата на Сдружение „Каритас“, да бъде преместена на третия етаж в сградата на бившия дом „Майка и дете“. Промяната се налага от изменение в закона, според което услугата трябва да се предоставя в имот – общинска собственост, и влиза в сила от 1 януари 2022 г.

Сградата на бившия „Дом за медико – социални грижи за деца“ е функционална, ремонтирана и оборудвана по проект „Шанс за щастливо бъдеще“ – компонент 2 „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години“. В помещението на ул. „Никола Йонков Вапцаров“ 20 са разположени различни социални услуги, реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Третият етаж напълно отговаря на всички критерии за развиване на нужните дейности – информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, общностна работа, терапия, обучение за придобиване на умения.

Агенция социално подпомагане е дала предварително одобрение за преместването на общински терен на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“, която е част от картирането на социални услуги в бюджет 2022-2024 г.