Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Четири общински имота в Русе ще бъдат продадени на търг

Общинският съвет даде зелена светлина да бъдат открити процедури за приватизация за няколко обекта. Имотите са оценени от лицензиран оценител и ще бъдат продадени на публични търгове. На последния тепърва ще бъде открита процедура и ще се прави оценка.

Първият имот се намира на бул. „Ген. Скобелев“ №45, ет. 1 с площ 167,15 кв. м. с предназначение: за културна и обществена дейност. Началната му тръжна цена е  262 000 /двеста шестдесет и две хиляди/ лева. Това е бивш офис на партия „Атака“ за който вече има обявено намерение да бъде реновиран и на негово място да отвори врати дентална клиника, след подадено инвестиционно намерение.

Ползваната до момента сграда за магазин и сервиз на шевни машини с адрес  гр. Русе, ул. „Розова долина“ №21 също бе гласувана за приватизация. Тя е със застроена площ 29 кв. м. Началната и тръжна цена е 18 995 /осемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и пет/ лева.

Третият имот се намира на ул. „Околчица“ №3 и е с площ от 159 кв. м. Сградата е бивш ОФ клуб. Тръжната цена е 78 075 /седемдесет и осем хиляди седемдесет и пет/ лева.

Следващият имот, одобрен за приватизация, е помещение с търговско предназначение в с. Червена вода, Община Русе.  Обектът е с площ 49 кв. м. Сградата попада върху имот с начин на трайно ползване: автогари и автоспирки.