Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ЯВНО ГЛАСУВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК СЕ ПРОВЕДЕ ДНЕС В ОБЩИНА РУСE

 Днес на заседание на Комисията за избор на кандидатурите за обществен посредник на територията на Община Русе, се проведе гласуване за класиране на кандидатите за омбудсман. Гласуването беше явно, по реда на постъпване на молбите. Класирането се състоя на база броя на събраните гласове за всеки кандидат. Съответно:
1. Вяра Драгнева Драгнева – 5 гласа „за”; 0 – „против”;7 – „въздържал се“
2. Йордан Борисов Борисов – 7 гласа „за”; 0 – „против”;
4 – „въздържал се“
3. Здравко Димитров Паскалиев – 3 гласа „за”; 0 – „против”; 9 – „въздържал се“
4. Гинка Димитрова Танкова – 0 гласа „за”; 4 – „против”; 8 – „въздържал се“

Беше изготвен протокол от заседанието на Комисията с подписите на нейните членове. На база на този протокол на редовната сесия на Общински съвет – Русе, която ще се състои на 12.12.2013 година, ще бъде направен избор за обществен посредник.