Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

32 маломерни паралелки одобриха общинските съветници в Община Русе

32 маломерни и слети паралелки ще има в Община Русе.

Това гласуваха общинските съветници на 12-ото заседание на Общинския съвет в Русе.

Маломерните и слетите паралелки ще бъдат в 11 училища:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево;

ОУ „Христо Смирненски”, кв. Долапите;

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Николово;

НУ „Васил Априлов”, с. Хотанца;

ОУ „Г. С. Раковски”, с. Ново село;

ОУ „Отец Паисий”, с. Тетово;

ОУ „Олимпи Панов”, гр. Русе;

ОУ „Братя Миладинови“, гр. Русе;

ПГСС „Ангел Кънчев“, гр. Русе;

ОУ „Възраждане”, гр. Русе.

Дофинансирането от страна на Община Русе до края на годината на паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки с не по-малко от 10 ученици за следните учебни заведения:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево – 1 090 лв.

НУ „Васил Априлов”, с. Хотанца – 1 962 лв.

ОУ „Отец Паисий”, с. Тетово – 3 053 лв.

ОУ „Г. С. Раковски”, с. Ново село – 2 071 лв.

Дофинансирането от страна на Община Русе до края на годината на паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки с по-малко от 10 ученици за следните учебни заведения:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево – 981 лв.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Николово – 1 199 лв.

ОУ „Г. С. Раковски”, с. Ново село – 981 лв.

ОУ „Отец Паисий”, с. Тетово – 4 034 лв.

ПГСС „Ангел Кънчев“, гр. Русе – 7 442 лв.

Общата сума за дофинансиране е в размер на 23 577 лв.