Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

48 броя общински жилища в Русе ще могат да бъдат закупени

3% от жилищата в Русе, отредени за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, са определени за продажба. Това решение гласуваха днес общинските съветници на своето 26-о заседание.

Съгласно изменението в Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе ежегодно ще се приема списък с жилища за продан, като общият им брой не може да надвишава 3% от целия общинския фонд.

Това означава, че от общо 1592 броя жилища, 48 ще бъдат обявени за продажба.

За да закупи общинско жилище, наемателят трябва да няма задължения към общината и да е пребивавал там в последните 5 години. В случай, че постъпят повече заявления за закупуване на жилища от определените за продажба, са създадени критерии за класиране на кандидатите. В основата им е срокът на пребиваване на заявителя в жилището, вида конструкция и възрастта му.

Цената на жилищата ще се определя въз основа на пазарна оценка, но не може да бъде по-ниска от данъчната. От русенци няма да се изисква заплащането на такса за оценка на имота.

Припомняме, че на предходното 25-о заседание на Общински съвет – Русе се взеха решения относно изменения в Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе.