Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

9-то заседание на Общински съвет – Русе

На 21.05.2020 г., в Пленарна зала на Община Русе, се проведе 9-тото заседание на Общински съвет – Русе.

Общинската сесия започна с поздрв към всички именици, които празнуват на 21 май – денят, в който почитаме паметта на Свети Константин и Елена.

            Кметът на Община Русе Пенчо Милков започна заседанието с коментар за бюджета на Общината. В изказването си г-н Милков обобщи финансовия отчет, който показва, че приходите към Общината са с 6 милиона по-малко в сравнение с края на месец април на предходната 2019 г. Спадът от данъчните приходи е около 4 млн. лева. Приходите от услуги, които предоставя Община Русе – също показвад спад, а тези щети няма как да бъдат компенсирани напълно, допълни още кметът Пенчо Милков. Очаква се икономическата активност да бъде намалена и през следващите месеци предвид кризата, причинена от разпространието на COVID-19.

            Към момента се търсят интензивни варианти за увеличаване на бюджета. Има нареждане от г-н Милков да бъдат презразгледани всички наредби за технически и административни услуги, като се пишат докладни за всеки разход. В това число влизат и културните събития, като стана ясно, че 2020 г. се обявява за нулева за международния фестивал „Мартенски музикални дни“.

Директорът на Общински транспорт – Русе“ ЕАД Александър Георгиев се обърна към Община Русе с молба за финансова помощ на стойност 250 хил. лв. Изготвената финансова прогноза за 2020 г. отчита всички измерими фактори – промяна на минималната работна заплата, увеличение на трудовия стаж на работещите, тенденциите в изменението на пътникопотока, актуализираните субсидии и компенсации. Анализите показват, че за извършване на транспортната дейност е необходим значителен финансов ресурс до края на годината, който не е наличен в дружеството. Точката беше една от най-дискутираните на Общинската сесия. След близо час дискусии – тя беше приета, като стана ясно, че ще бъдат предприети действия за автоматизиране на станциите, чиито планирани разходи са близо 600 хил. лв. Очаква се след преустройството на станциите, инвестицията да бъде възвърната.

     На 9-тото заседание беше обсъден договорът за управление на управителя на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД д-р Елена Дачева Иванова, който изтича на 15.06.2020 г. „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД осъществява дейност по следните специалности: Орална хирургия; Детска дентална медицина; Ортодонтия; Обща дентална медицина; Оперативно зъболечение и ендодонтия; Парадонтология и заболявания на устната лигавица; Протетична дентална медицина; Дентална клинична алергология и фокална диагностика. Приходите на дружеството се формират основно от оказване на медицински дентални услуги по сключен договор с НЗОК, от  пряко платени   дентални услуги и от отдадени помещения под наем.

Общинските съветници отпрвиха въпроси защо към този момент няма функциониращ денонощен кабинет по дентална медицина, каквото е било и условието при сключването на предишния договор между Община Русе и д-р Дачева. В отговор, д-р Дачева посочи, че липсата на кадри е основната причина в град Русе да няма денонощен спешен кабинет.

Дискусия се създаде около начина на избиране на управител на Центъра по дентална медицина. Общинският съвет взе решение договорът за управление на д-р Дачева да бъде удължен до провеждането на конкурс. Предстои следващо решение за обявяване на дата за неговото провеждане. Дотогава заплатата на д-р Дачева ще бъде 280% от средното месечно възнаграждение на служителите на центъра по дентална медицина.

Обсъди се и разпределянето на общинския бюджет към малките населени места. Разпределението на средствата за инфраструктура (ремонт на улици) в „Малки населени места“ на Община Русе са както следва: 

Км. Мартен                                      104 000лв.

Км. Николово                                    98 000лв.

Км. Тетово                                         57 000лв.

Км. Червена вода                              57 000лв.

Км. Басарбово                                   57 000лв.

Км. Бъзън                                           47 000лв.

Км. Сандрово                                     47 000лв.

Км. Ново село                                    47 000лв.

Км. Семерджиево                              47 000лв.

Км. Хотанца                                       47 000лв.

Км. Просена                                       45 000лв.

Км. Ястребово                                    27 000лв.

Община Русе                                      20 000лв.   

/за улиците на с. Долно Абланово/

Община Русе                                  -700 000лв

            Председателят на Общинския съвет – Русе Иво Пазарджиев направи предложение с. Тетово да получи повече финансови средства, защото от години наблюдава ощетяване на населеното място. Предложението се прие, с което са направени корекции в бюджета.

            Решение се взе да бъде създадена временна комисия за промяна на правилника на Общинския съвет. Неин председател ще бъде Наталия Кръстева. Останалите членове са Бедрос Пехливанян, Биляна Кирова, Веселин Велчев, Дауд Ибрям, Елеонора Николова, Иво Пазарджиев, Митко Кунчев и Тодор Койнов.

            Предстои да бъде създадена временна комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад с предложение до Общински съвет – Русе за лица, които ще се предложат за съдебни заседатели за Районен съд – Русе.  Председател на комисията ще бъде Елеонора Николова, а останалоте членове са: Биляна Кирова, Елка Симеонова, Дена Тонева, Деница Иванова, Дилян Саманджиев, Джалил Айдоан, Росица Георгиева и Наталия Кръстева. Причината за сформиране на такава комисия е, че в Общински съвет – Русе е получено писмо от Окръжен съд – Русе, с което ни уведомяват, че в срок до 08 октомври 2020 г. Общински съвет – Русе следва да предложи на Окръжен съд Русе кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Русе. Съгласно чл. 69 от Закона за съдебната власт, мандатът на настоящите съдебни заседатели, определени за районните съдилища от района на Окръжен съд Русе, изтича в края на 2020 г. Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Русе е определило 106 боря съдебни заседатели за Районен съд – Русе, като от района на Общински съвет – Русе следва да се предложат 90 броя съдебни заседатели. Най-малко 10 на сто от лицата, които се предлагат, следва да с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.    

Може би една от най-очакваните точки от дневния ред на 9-тото заседание на Общинския съвет, беше тази за финансирането на ПФК „Дунав“.

По постъпило предложение от ПФК „Дунав“ с ЕИК 205642904, представлявано от Симеон Симеонов за подписване на договор за спонсорство между община Русе и футболния клуб за 2020 год., в Общински съвет – Русе беше внесено предложение за съгласие за седмото заседание на Общинския съвет.             

Предвид създадената обстановка и обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 год. извънредно положение, предложението бе оттеглено от дневния ред на заседанието, проведено на 19.03.2020 год.

Предложението бе футболния клуб да промотира  и популяризира Община Русе пред обществеността, бизнеса и пред широката публика на всички предстоящи национални и международни срещи на отбора чрез посочен пакет от ползи. Срещу горното, бе предложено общината да финансира клуба със сумата от 270 000 лв. Изразено е желание за поемане на конкретни задължения, за популяризиране на община Русе като една отговорна институция в медийното пространство по време на всички срещи, изявления и гостувания в телевизионни предавания.

След дълга дискусия общинските съветници приеха с футболния клуб да бъде сключен договор за спонсорство на стойност 90 хил. лв. с ДДС. Срещу сумата футболният клуб поема задължение за промотиране и популяризиране на Община Русе при предстощи срещи, изявления и гостуване в телевизионни предавания.

Съгласно правилника на ОбС – Русе, общинските сесии са с продължителност 8 часа, с почивка 1 час. Гласува се процедурно заседанието да бъде удължено с 1 час, като времето на заседанието изтече, преди да бъдат изслушани изказванията на граждани. Те остават за следващата Общинска сесия.