Графици за заседанията на ПК

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА 20.05.2010 г.

ПКДенЧасЗала
1.Икономическа и инвестиционна политика12.05.10.00Заседателна зала
2.Бюджет и финанси13.05.10.00Заседателна зала
3.Териториално и селищно устройство11.05.16.00Заседателна зала
4.ЗОРС13.05.16.00Заседателна зала
5.Комунални дейности13.05.14.00Заседателна зала
6.Образование и наука12.05.15.00
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА 20.05.2010 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА 22.04.2010 г.

ПКДенЧасЗала
1.Икономическа и инвестиционна политика14.04.10.00Заседателна зала
2.Бюджет и финанси15.04.10.00Заседателна зала
3.Териториално и селищно устройство13.04.16.00Заседателна зала
4.ЗОРС15.04.16.00Заседателна зала
5.Комунални дейности15.04.14.00Заседателна зала
6.Образование и наука14.04.15.00
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА 22.04.2010 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА 18.03.2010 г.

ПКДенЧасЗала
1. Икономическа и инвестиционна политика 10.03. 10.00 заседателна зала
2. Бюджет и финанси 11.03. 10.00 заседателна зала
3. Териториално и селищно устройство 09.03. 16.00 заседателна зала
4. ЗОРС 11.03. 16.00 заседателна зала
5. Комунални дейности 11.03. 14.00 заседателна зала
6. Образование и наука 10.03. 15.00
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА 18.03.2010 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА 18.02.2010 г.

ПКДенЧасЗала
1.Икономическа и инвестиционна политика10.02.10.00Заседателна зала
2.Бюджет и финанси11.02.10.00Заседателна зала
3.Териториално и селищно устройство09.02.16.00Заседателна зала
4.ЗОРС11.02.16.00Заседателна зала
5.Комунални дейности11.02.14.00Заседателна зала
6.Образование и наука10.02.15.00
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА 18.02.2010 г.”