Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Постоянна комисия по етика

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Етика, което ще се проведе на 05.03.2020 г. от 15.00 часа в Заседателната зала на Община Русе, ет. 3 …  Подробно “Дневен ред”