Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседание

Дневен ред на 66-то извънредно заседание, което ще се проведе на 12.11.2007 г. от 16.00 часа в Пленарна зала на Община Русе

На основание чл. 23, ал. 2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 66-то извънредно заседание, което ще се проведе на 12.11.2007 г. от 16.00 часа в Пленарна зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приветствие на Областния управител към новоизбраните кмет на … подробно “Дневен ред на 66-то извънредно заседание, което ще се проведе на 12.11.2007 г. от 16.00 часа в Пленарна зала на Община Русе”

Дневен ред на 65-то извънредно заседание на Общински съвет Русе

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 65-то извънредно заседание, което ще се проведе на 19.10.2007 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община подробно “Дневен ред на 65-то извънредно заседание на Общински съвет Русе”

Дневен ред на 64-то заседание на Общински съвет – Русе

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 64-то заседание, което ще се проведе на 14.09.2007 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изпълнение на решение № 1385/03.08.2007 г. на ОбС – … подробно “Дневен ред на 64-то заседание на Общински съвет – Русе”

Дневен ред на 63-то заседание, което ще се проведе на 03.08.2007 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 63-то заседание, което ще се проведе на 03.08.2007 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Безвъзмездно предоставяне за управление на част от общински недвижим подробно “Дневен ред на 63-то заседание, което ще се проведе на 03.08.2007 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе”

Дневен ред на 62-то заседание, което ще се проведе на 06.07.2007 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет-Русе на 62-то заседание, което ще се проведе на 06.07.2007 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Придобиване от Община Русе на имоти – собственост на Община Царево и физически лица… подробно “Дневен ред на 62-то заседание, което ще се проведе на 06.07.2007 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе”

Дневен ред на 61-то заседание на ОбС Русе, което ще се проведе на 01.06.2007 г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги‛ на VІ етаж на Община Русе

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет–Русе на 61-то заседание, което ще се проведе на 01.06.2007 г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги” на VІ етаж на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Избор на Председател на постоянната комисия по образование и наука. … подробно “Дневен ред на 61-то заседание на ОбС Русе, което ще се проведе на 01.06.2007 г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги‛ на VІ етаж на Община Русе”

Дневен ред на 60-то тържествено заседание, което ще се проведе на 04.05.2007 г. от 16.00 часа в Пленарна зала на Община Русе

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 60-то тържествено заседание, което ще се проведе на 04.05.2007 г. от 16.00 часа в Пленарна зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на ОбС и неговите комисии… подробно “Дневен ред на 60-то тържествено заседание, което ще се проведе на 04.05.2007 г. от 16.00 часа в Пленарна зала на Община Русе”

Дневен ред на 59-то заседание на ОбС Русе, което ще се проведе на 04.05.2007 г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги“ на VІ етаж на Община Русе

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 59-то заседание, което ще се проведе на 04.05.2007 г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги” на VІ етаж на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва на общински … подробно “Дневен ред на 59-то заседание на ОбС Русе, което ще се проведе на 04.05.2007 г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги“ на VІ етаж на Община Русе”

Дневен ред на 58-то заседание на Общински съвет – Русе

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет–Русе на 58-то заседание, което ще се проведе на 13.04.2007 г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги” на VІ етаж на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна на Решение №1141/2006 г. на ОбС-Русе подробно “Дневен ред на 58-то заседание на Общински съвет – Русе”

Дневен ред на 57-то заседание на Общински съвет – Русе

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 57-то заседание, което ще се проведе на 02.03.2007 г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги” на VІ етаж на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

подробно “Дневен ред на 57-то заседание на Общински съвет – Русе”