Дневен ред на заседание

Дневен ред на 55-то заседание на Общински съвет–Русе

На основание чл.23, чл.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет–Русе на 55-то заседание, което ще се проведе на 26.01.2007 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, пл.Свобода № 6, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане на възможностите за създаване на съвместно акционерно дружество за обществен транспорт.

Предложение –кмет
подробно “Дневен ред на 55-то заседание на Общински съвет–Русе”

Дневен ред на 54-то заседание, което ще се проведе на 21.12.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 54-то заседание, което ще се проведе на 21.12.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане клетва на общински съветник
2. Отчет за решенията на ОбСподробно “Дневен ред на 54-то заседание, което ще се проведе на 21.12.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе”

Дневен ред на 53-то заседание, което ще се проведе на 24.11.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 53-то заседание, което ще се проведе на 24.11.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Декларация относно решение на Етичната комисия на Български лекарски съюз

Предложение
подробно “Дневен ред на 53-то заседание, което ще се проведе на 24.11.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе”

Дневен ред на 52-то заседание на Общински съвет – Русе

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 52-то заседание, което ще се проведе на 27.10.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Избор на процедура за изграждане на спортно-зрелищен комплекс
подробно “Дневен ред на 52-то заседание на Общински съвет – Русе”

Дневен ред на 51-то заседание, което ще се проведе на 29.09.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе,

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 51-то заседание, което ще се проведе на 29.09.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Информация за текущото изпълнение подробно “Дневен ред на 51-то заседание, което ще се проведе на 29.09.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе,”

Дневен ред на 50-то заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 50-то заседание, което ще се проведе на 21.07.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния
ДНЕВЕН РЕД

1. Полагане на клетва на общински съветник
2. Промяна в състава на … подробно “Дневен ред на 50-то заседание на Общинския съвет”

Дневен ред на 49-то извънредно заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 49-то извънредно заседание, което ще се проведе на 30.06.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

 
ДНЕВЕН РЕД:
 

1.         Подобряване качеството на извършваните дейности по събиране и транспортиране на подробно “Дневен ред на 49-то извънредно заседание на Общинския съвет”

Дневен ред на 48-то заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 48-то заседание, което ще се проведе на 23.06.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

 
ДНЕВЕН РЕД:
 

1.     Полагане клетва на общински съветник

2.     Промяна състава на постоянните комисии… подробно “Дневен ред на 48-то заседание на Общинския съвет”

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 47-то заседание, което ще се проведе на 26.05.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 47-то заседание, което ще се проведе на 26.05.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1.      Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества подробно “На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 47-то заседание, което ще се проведе на 26.05.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния”

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 45-то заседание, което ще се проведе на 28.04.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния дневен ред

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 45-то заседание, което ще се проведе на 28.04.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния дневен ред:

1. Решение за обявяване на село Мартен за град
Докл.: Искрен Веселинов
подробно “На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 45-то заседание, което ще се проведе на 28.04.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния дневен ред”