Дневен ред на заседание

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 47-то заседание, което ще се проведе на 26.05.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 47-то заседание, което ще се проведе на 26.05.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1.      Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества подробно “На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 47-то заседание, което ще се проведе на 26.05.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния”

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 45-то заседание, което ще се проведе на 28.04.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния дневен ред

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 45-то заседание, което ще се проведе на 28.04.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния дневен ред:

1. Решение за обявяване на село Мартен за град
Докл.: Искрен Веселинов
подробно “На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 45-то заседание, което ще се проведе на 28.04.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния дневен ред”

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 44-то заседание, което ще се проведе на 31.03.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
 
  1. Полагане на клетва от общински съветник.
  2. Участие на Община Русе в проект “Красива България”.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
  1. Кандидатстване за финансиране на проект за рехабилитация и възстановяване на щетите от наводненията BG 2005/017-684.01 за обект “Мост на р. Русенски Лом”, кв. Средна Кула, гр. Русе
Вносител:
подробно “На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 44-то заседание, което ще се проведе на 31.03.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния”