Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседание

Дневен ред на 50-то заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 50-то заседание, което ще се проведе на 21.07.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния
ДНЕВЕН РЕД

1. Полагане на клетва на общински съветник
2. Промяна в състава на …  Подробно “Дневен ред на 50-то заседание на Общинския съвет”

Дневен ред на 49-то извънредно заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 49-то извънредно заседание, което ще се проведе на 30.06.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

 
ДНЕВЕН РЕД:

1.         Подобряване качеството на извършваните дейности по събиране и транспортиране на …  Подробно “Дневен ред на 49-то извънредно заседание на Общинския съвет”

Дневен ред на 48-то заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 48-то заседание, което ще се проведе на 23.06.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

 
ДНЕВЕН РЕД:

1.     Полагане клетва на общински съветник

2.     Промяна състава на постоянните комисии…  Подробно “Дневен ред на 48-то заседание на Общинския съвет”

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 47-то заседание, което ще се проведе на 26.05.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 47-то заседание, което ще се проведе на 26.05.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1.      Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества …  Подробно “На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 47-то заседание, което ще се проведе на 26.05.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния”

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 45-то заседание, което ще се проведе на 28.04.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния дневен ред

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 45-то заседание, което ще се проведе на 28.04.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния дневен ред:

1. Решение за обявяване на село Мартен за град
Докл.: Искрен Веселинов
…  Подробно “На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 45-то заседание, което ще се проведе на 28.04.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния дневен ред”

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 44-то заседание, което ще се проведе на 31.03.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
 
  1. Полагане на клетва от общински съветник.
  2. Участие на Община Русе в проект “Красива България”.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
  1. Кандидатстване за финансиране на проект за рехабилитация и възстановяване на щетите от наводненията BG 2005/017-684.01 за обект “Мост на р. Русенски Лом”, кв. Средна Кула, гр. Русе
Вносител:
…  Подробно “На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 44-то заседание, което ще се проведе на 31.03.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния”