Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Постоянна комисия по законност, обществен ред и сигурност

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 48-то заседание

ДНЕВЕН РЕД 

на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 48-то заседание

на ОбС на 23 юни 2006 г.
 

дата/час/място – 15 юни /четвъртък/, 17,00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

 

1.     Промени в Наредба 2 на ОбС относно базисните …  Подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 48-то заседание”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 47-то заседание на ОбС на 26 май 2006 г.

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 47-то заседание на ОбС на 26 май 2006 г.
 

дата/час/място – 18 май /четвъртък/, 17.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

 

1.      Промени в Наредба № 5 за условията и реда за извършване …  Подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 47-то заседание на ОбС на 26 май 2006 г.”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание

на ОбС на 28 април 2006 г.

дата/час/място – 20 април /четвъртък/, 17.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3


1.     Промени в Наредба № 5 за условията и реда за извършване …  Подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 44-то заседание

дата/час/място – 23 март /четвъртък/, 17.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

 

1.     Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.     Участие на Община Русе в проект “Красива България”.

Предложение – кмет
…  Подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 44-то заседание”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание

1.     Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.     Откриване на тръжна процедура за продажба на общински имот в с.Мартен, община Русе.

Предложение – кмет

3.     Обявяване на имоти – публична …  Подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание”