Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 21.02.2012 г., 14.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Здравеопазване и социална политика
Заседание на 21.02.2012 г., 14.00 часа, Заседателна зала

1.Контролен лист №52 – Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
2.Контролен лист …  Подробно “Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 21.02.2012 г., 14.00 часа”

Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 07. 02. 2012 г., 14 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Здравеопазване и социална политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07. 02. 2012 г., 14 ч., Заседателна зала, Община Русе:

1. Приемане на сборния бюджет на Община Русе за 2012 г. – контролен лист 40/ 27. 01. 2012 г.
2. Приемане на отчета за изпълнение …  Подробно “Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 07. 02. 2012 г., 14 часа”

Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 10.01.12, 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 10.01.12, 14.00 ч., Заседателна зала

1. К.Л. 31 Одобряване на общата численост и структура на общинската администрация и кметствата в Община Русе, считано от 01.02.2012 г.

2. К.Л. 37 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване …  Подробно “Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 10.01.12, 14.00 часа”

Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 06.12.11, 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 06.12.11, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Избор на зам.-председател на ПК по Здравеопазване и социална политика;
2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Русе за периода април – октомври 2011 г. – Контролен лист …  Подробно “Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 06.12.11, 14.00 часа”

Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 05.07.11, 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 05.07.11, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Приемане наредба за изменение на Наредба №2 – контролен лист 1145
2. Утвърждаване на второстепени разпоредители с бюджетни кредити –контр. лист 1147
3. Корекция на бюджета на Об-Русе –контролен лист …  Подробно “Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 05.07.11, 14.00 часа”

Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 07.06.11, 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07.06.11, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Утвърждаване Управител на „Център за КВЗ Русе”-ЕООД – контролен лист 1126
2. Утвърждаване Управител на „СБАЛ за пневмо-фтизиатрични забол.Русе” -ЕООД –контр. лист 1127
3. Отчет за изпълнение решенията на ОбС …  Подробно “Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 07.06.11, 14.00 часа”

Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 18.01.11, 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 18.01.11, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Изменение и допълнение на Наредба 16 – контролен лист 963
2. Участие на Общ.-Русе в процедура за безв. финансова помощ -контролен лист 964
3. Наредба 2 –контролен лист 965
4. …  Подробно “Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 18.01.11, 14.00 ч.”

Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 07.12.10, 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД
за заседанието на 07.12.10, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Решение за промяна в междуселищна Общ. транпортна схема – контролен лист 931
2. Решение за утвърждаване на градска Общ. транпортна схема -контролен лист 932
3. Продължаване на дог. отношения …  Подробно “Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 07.12.10, 14.00 ч.”

Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 09.11.10, 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по здравеопазване и социална политика

ДНЕВЕН РЕД
за заседанието на 09.11.10, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Отчет за изпълненията на решенията на Общ. съвет – контролен лист 898
2. Допълнение на наредба №9 на ОбС – Русе – контролен лист 900
3. Увеличаване капацитета на …  Подробно “Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 09.11.10, 14.00 ч.”

Дневен ред на ПК по здравеопазване и социално подпомагане за заседанието на 05.10.10, 14.30 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по здравеопазване и социално подпомагане

ДНЕВЕН РЕД
за заседанието на 05.10.10, 14.30 ч., Заседателна зала

1. Отдаване под наем за клуб на юридическо лице – контролен лист 877
2. Промяна на наредба № 2 на ОбС – Русе – контролен лист 881;
3. Допълване списъка …  Подробно “Дневен ред на ПК по здравеопазване и социално подпомагане за заседанието на 05.10.10, 14.30 ч.”