Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 11 МАЙ 2010 Г., 14.00 Ч.

1. Корекции в план сметките на Общински инвестиционен фонд – К.Л. 764
2. Изменение на Правилника за устройството и дейността на Обществения съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие – К.Л. 765
3. Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните държавни дейности за 2010 година – К.Л. …  Подробно “ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 11 МАЙ 2010 Г., 14.00 Ч.”

Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 19.01.10, 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Здравеопазване и социална политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 19.01.10, 14.00 ч.

1. Отчет за изпълнение на Програмата за управление 2009 – 2011г.
2. Изменение и допълнение на Наредба №19
3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16
4. Изменение на …  Подробно “Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 19.01.10, 14.00 ч.”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия „Здравеопазване и социална политика“ при ОбС-Русе 09.12.2008 г., 15.00 ч., Заседателна зала

1. Приемане на изменения и допълнения на Наредба № 16 (к.л. 336);
2. Отпускане на персонална пенсия (к.л. 337)
3. Корекция на бюджета на Община Русе (к.л. 338)
4. Приемане на нов правилник за организацията и дейността на СЗ”КООРС” (к.л. 347)
5. Отпускане на персонална пенсия (к.л. 348)
6. Приемане …  Подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия „Здравеопазване и социална политика“ при ОбС-Русе 09.12.2008 г., 15.00 ч., Заседателна зала”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия „Здравеопазване и социална политика“ при ОбС-Русе за 08.04.2008г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по здравеопазване и социална политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.04.2008 г.

1. Определяне на критерии за материално подпомагане от Община Русе при асистирана репродукция.

2. Отдаване под наем на помещение ЧОС за клуб на НПО.

3. Конкурс за учредяване възмездно право па ползване на част …  Подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия „Здравеопазване и социална политика“ при ОбС-Русе за 08.04.2008г.”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия „Здравеопазване и социална политика“ при ОбС-Русе по предложения, внесени за 7-то заседание

1. Приемане на Наредба №20 „За определяне размера на местните данъци”
2. Одобряване общата численост и структура на общинската администрация.
3. Одобряване на план-сметката за необходимите разходи за дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци през 2008г.
4. Отчет за изпълнение на бюджета на Община …  Подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия „Здравеопазване и социална политика“ при ОбС-Русе по предложения, внесени за 7-то заседание”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 64-то заседание

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 64-то заседание

на ОбС на 14 септември 2007 г.

дата/час/място – 3 септември /понеделник/, 14.30 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 година.

Предложение – …  Подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 64-то заседание”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 59-то заседание на ОбС

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 59-то заседание

на ОбС на 4 май 2007 г.

дата/час/място – 23 април /понеделник/, 14.30 часа, зала 301, етаж 3

1. Промяна в Наредба №16 на ОбС-Русе – за определяне правото за упражняване …  Подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 59-то заседание на ОбС”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 58-то заседание на ОбС

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 58-то заседание

на ОбС на 13 април 2007 г.

дата/час/място – 2 април /понеделник/, 14.30 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Промяна в Наредба №2 на ОбС-Русе за базисните /начални/ цени за …  Подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 58-то заседание на ОбС”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 57-то заседание

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 57-то заседание

на ОбС на 2 март 2007 г.

дата/час/място – 19 февруари /понеделник/, 14.30 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Изменение на Наредба №1 на ОбС-Русе за реда за придобиване, управление …  Подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 57-то заседание”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 55-то заседание на ОбС на 26 януари 2007 г.

ДНЕВЕН  РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 55-то заседание

на ОбС на 26 януари 2007 г.

дата/час/място – 15 януари /понеделник/, 14.30 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Промени в Наредба 16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на …  Подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 55-то заседание на ОбС на 26 януари 2007 г.”