Постоянна комисия по икономическа политика

ДНЕВЕН РЕД На заседанието, което ще се проведе на 11.09.2019 (сряда) от 10:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ДНЕВЕН РЕД

На заседанието, което ще се проведе  на 11.09.2019 (сряда) от 10:00 ч.

  1. К.Л. 1155 Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе
  2. К.Л. 1156 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16, на Общински съвет –
подробно “ДНЕВЕН РЕД На заседанието, което ще се проведе на 11.09.2019 (сряда) от 10:00 ч.”

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ДНЕВЕН РЕД

На заседанието, което ще се проведе  на 10.07.2019 (сряда) от 10:00 ч.

  1. К.Л. 1131 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
  2. К.Л. 1132 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и
подробно “ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

Дневен ред

ПРОЕКТ

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ДНЕВЕН РЕД

На заседанието, което ще се проведе  на 12.06.2019 (сряда) от 10:00 ч.

  1. К.Л. 1107 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на територията на
подробно “Дневен ред”

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ДНЕВЕН РЕД
На заседанието, което ще се проведе на 8.05.2019 (сряда) от 10:00 ч.

1. К.Л. 1088 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2018 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
2. К.Л. 1089 Откриване на процедура за … подробно “ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

ДНЕВЕН РЕД

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ДНЕВЕН РЕД
На заседанието, което ще се проведе на 10.04.2019 (сряда) от 10:00 ч.

1. К.Л. 1074 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост
2. К.Л. 1075 Решение за приватизация чрез търг … подробно “ДНЕВЕН РЕД”

ДНЕВЕН РЕД

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и
ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ДНЕВЕН РЕД
На заседанието, което ще се проведе на 13.03.2019 (сряда) от 10:00 ч.
1. К.Л. 1051 Приемане на Правилник на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата и други културни събития
2. К.Л. 1054 … подробно “ДНЕВЕН РЕД”

ДНЕВЕН РЕД

ПРОЕКТ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
ДНЕВЕН РЕД
На заседанието, което ще се проведе на 13.02.2019 (сряда) от 10:00 ч.
1. К.Л. 1030 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе /НФПРСКСДОР/
2. К.Л. … подробно “ДНЕВЕН РЕД”

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА ДНЕВЕН РЕД

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по
ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
ДНЕВЕН РЕД
На заседанието, което ще се проведе на 30.01.2019 (сряда) от 09:00 ч.
1. К.Л. 1025 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2018 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на … подробно “ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА ДНЕВЕН РЕД”

ДНЕВЕН РЕД На заседанието, което ще се проведе на 16.01.2019 (сряда) от 10:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
ДНЕВЕН РЕД
На заседанието, което ще се проведе на 16.01.2019 (сряда) от 10:00 ч.

1. К.л.1011 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.л. 1015 Именуване на улици на територията на Община Русе
3. К.л. 1016 Решение за приватизация чрез търг … подробно “ДНЕВЕН РЕД На заседанието, което ще се проведе на 16.01.2019 (сряда) от 10:00 ч.”

ДНЕВЕН РЕД На заседанието, което ще се проведе на 05.12.2018 (сряда) от 9:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
ДНЕВЕН РЕД
На заседанието, което ще се проведе на 05.12.2018 (сряда) от 9:00 ч.

1. К.л.979 Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителните работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
2. … подробно “ДНЕВЕН РЕД На заседанието, което ще се проведе на 05.12.2018 (сряда) от 9:00 ч.”