Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Постоянна комисия по младежта и спорта

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 55-то заседание на ОбС на 26 януари 2007 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 55-то заседание на ОбС на 26 януари 2007 г.

дата/час/място – 17 януари /сряда/, 15.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Промени в Наредба 16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните …  Подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 55-то заседание на ОбС на 26 януари 2007 г.”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 53-то заседание на ОбС

ДНЕВЕН  РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 53-то заседание на ОбС на 24 ноември 2006 г.

дата/час/място – 15 ноември /сряда/, 14.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1.    Приемане на промяна в Наредба 16 на ОбС-Русе.
Предложение – кмет
2.    …  Подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 53-то заседание на ОбС”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 50-то заседание на ОбС на 21 юли 2006 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 50-то заседание на ОбС на 21 юли 2006 г.

дата/час/място – 14 юли /петък/, 11.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Промяна на Наредба 1 на ОбС за придобиване, управление и разпореждане с …  Подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 50-то заседание на ОбС на 21 юли 2006 г.”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 48-то заседание на ОбС на 23 юни 2006 г.

ДНЕВЕН РЕД 

на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 48-то заседание на ОбС на 23 юни 2006 г.

 дата/час/място – 14 юни /сряда/, 15.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3
 

1.     Промени в Наредба 2 на ОбС относно базисните /началните/ …  Подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 48-то заседание на ОбС на 23 юни 2006 г.”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 47-то заседание на ОбС на 26 май 2006 г.

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 47-то заседание на ОбС на 26 май 2006 г.
 

дата/час/място – 16 май /вторник/, 14.00 часа, зала 304, етаж 3

 

1.     Промени в Наредба № 5 за условията и реда за извършване …  Подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 47-то заседание на ОбС на 26 май 2006 г.”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание на ОбС на 28 април 2006 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание на ОбС на 28 април 2006 г.

дата/час/място – 18 април /вторник/, 13.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

1. Промени в Наредба № 5 за условията и реда за извършване …  Подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание на ОбС на 28 април 2006 г.”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 44-то заседание на ОбС на 31 март 2006 г.

дата/час/място – 22 март /сряда/, 15.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

 
1.     Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.
Предложение – кмет

2.     Участие на Община Русе в проект “Красива България”.

Предложение – кмет
…  Подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 44-то заседание на ОбС на 31 март 2006 г.”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание на ОбС на 24 февруари 2006 г.

1.     Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.     Придобиване право на собственост на Община Русе върху недвижим имот в кв.ДЗС.

Предложение – кмет

3.  Приемане на Общинска програма за закрила …  Подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание на ОбС на 24 февруари 2006 г.”