Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Докладни за осмото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 22.03.2012 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги‛

Докладни за осмото  заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 22.03.2012 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги‛

Файлове