Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Документи

Приемане на Правилник за изменение на Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата

Файлове

Извършване на промени в правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Комунални дейности“ – Русе

Файлове

Изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съвет – Русе, предвиждащи актовете за установяване на административни наказания да се съставят и от звено „Общинска полиция“

Файлове

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно- информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе

Файлове

Педложения за 44-то заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 24.01.2023 г. 

Файлове

Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша

Файлове

Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”

Файлове

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 13 декември 2022 година, начало 09:00 часа

Файлове

Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе

Файлове

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 1 декември 2022 година, начало 09:00 часа

Файлове

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе

Файлове

Предложения за 43-то заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 13.12.2022 г.

Файлове

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 17 ноември 2022 година, начало 09:00 часа

Файлове

Приемане на правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“

Файлове

Предложения за 41-то заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 17.11.2022 г.

Файлове