Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Документи

Приемане на механизъм за разпределение на субсидии между дружествата, изпълняващи превози по междуселищни линии от транспортните схеми на Община Русе

Файлове

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7, на Общински съвет – Русе, за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе

Файлове

ПРОТОКОЛ ОТ ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 14 юли 2022 година, начало 09:00 часа

Файлове

Предложения за 37-то извънредно заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 21.07.2022 г.

Файлове

Предложения за 36-то заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 14.07.2022 г.

Файлове

ПРОТОКОЛ ОТ ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 16 юни 2022 година, начало 09:00 часа

Файлове

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе

Файлове

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе

Файлове

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе

Файлове

Предложения за 35-то заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 16.06.2022 г.

Файлове

ПРОТОКОЛ ОТ ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 19 май 2022 година, начало 09:00 часа

Файлове

Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

Файлове

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе

Файлове

Предложения за 34-то заседание на Общински съвет – Русе, което ще се състои на 19.05.2022 г.

Файлове