Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

„Докладни за петдесетото заседание на Общински съвет-Русе, което ще се проведе на 14.10.2010 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги“

„Докладни за петдесетото заседание на Общински съвет-Русе, което ще се проведе на 14.10.2010 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги“

Файлове