Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Докладни за петдесет и деветото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 19.05.2011 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги“, ет.6

Докладни за петдесет и деветото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 19.05.2011 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги“, ет.6

Файлове