Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Докладни за петдесет и третото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 16.12.2010 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги“, ет.6

докладни

Файлове