Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Докладни за петнадесетото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 12.06.2008 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги“

Докладни за петнадесетото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 12.06.2008 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги“

Файлове