Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Докладни за петото заседание на Общински съвет-Русе, което ще се проведе на 19.01.2012 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги“, ет. 6

Докладни за петото заседание на Общински съвет-Русе, което ще се проведе на 19.01.2012 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги“, ет. 6

Файлове