Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Докладни за тридесет и второто заседание, което ще се проведе на 08.10.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

Докладни за тридесет и второто заседание, което ще се проведе на 08.10.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

Файлове