Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Докладни за тридесет и осмото заседание, което ще се проведе на 18.02.2010 г. – първа част и на 19.02.2010 г. – втора част, от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

Докладни за тридесет и осмото заседание, което ще се проведе на 18.02.2010 г. – първа част и на 19.02.2010 г. – втора част, от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

Файлове