Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Докладни за тридесет и седмото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 28.01.2010 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

Докладни за тридесет и седмото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 28.01.2010 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

Файлове