Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Докладни за четвъртото извънредно заседание на Общински съвет-Русе, което ще се проведе на 29.12.2011 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги“, ет. 6

Докладни за четвъртото извънредно заседание на Общински съвет-Русе, което ще се проведе на 29.12.2011 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги“, ет. 6

Файлове