Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Докладни за четиридесет и второто заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 22.04.2010 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

Докладни за четиридесет и второто заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 22.04.2010 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

Файлове