Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Докладни за шестдесет и третото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 16.09.2011 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги‛

Докладни за шестдесет и третото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 16.09.2011 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги“

Файлове