Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменение и допълнение на Наредба №16 на общински съвет Русе,за определянето и администрирането на местните такси,цени на услуги и права на територията на община Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка със стопанисването на спортните имоти общинска собственост ,текуща поддръжка ремонт и подобряване на условията за спорт и непрекъснатото нарастване на цените на консумативите и необходимите средства за ремонт е необходимо да се оптимизират цените определени за ползване на тези имоти от граждани,стопански субекти ,различни организации и спортни клубове.
Цените на тези услуги не са променяни от 2003г.
След проведени разговори с директора на ОП „Спортни имоти” за преглед на определените с наредбата цени и необходимостта от актуализация като част от антикризисните мерки в ОП-то, постъпи предложение за определяне на нови цени на услугите свързани с ползването на общинските спортни имоти ,които предлагам на Вашето внимание за обсъждане и вземане на решение.

Файлове