Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година /Допълнение към Предложение вх.№ 889/30.09.2013 г./

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ
КМЕТА НА
ОБЩИНА РУСЕ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ

ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година /Допълнение към Предложение вх.№ 889/30.09.2013 г./

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и утвърждаване допълнителна компенсирана корекция в капиталовия бюджет на Община Русе за 2013 година, дейност 604 „Осветление на улици и площади“, §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, свързана с изграждане на нов обект „Осветление по ул. „Сан Стефано“ в участъка от ул. „Плиска“ до улица „Алея Възраждане“ на стойност 8 400лв. Същият ще се финансира от оставащите средства от обект „Изграждане на районно осветление около бл. „Клокотница1“, бл. „Клокотница2“ -7 460лв. /било 30 000лв.-става 22 540лв/ и обект „Изграждане на районно осветление около бл. „Жерав“ -940лв. /било 15 000лв.-става 14 060лв./. Има изготвен технически инвестиционен проект.
Във връзка с гореизложеното, предлагам допълнение към предложение вх. №889/30.09.2013г. за решение, както следва:

В раздел ІV РАЗХОДИ – Местни дейности

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

Дейност 604 „Осветление на улици и площади”
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Осветление по ул. „Сан Стефано“ в участъка от ул. „Плиска“ до улица „Алея Възраждане“ +8 400лв.
Обект „Изграждане на районно осветление около бл. „Клокотница1“,
бл. „Клокотница2“ -7 460лв.
Обект „Изграждане на районно осветление около бл. „Жерав“ -940лв.
Всичко за дейност 0.00лв.
Всичко за функция 0.00лв.
Всичко разходи местна дейност 0.00лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 0.00 лв.

Вносител:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Файлове