Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

НАРЕДБА БЮДЖЕТ

Във връзка с влизането в сила от 01.01.2014г. на новия Закон за публичните финанси и с цел спазване на принципите за добро управление се изисква разработване и приемане на нова Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Русе

Файлове