Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА РУСЕНСКИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА РУСЕ

(Приета от Общински съвет – Русе с Решение № 487/23.03.2017 г.; изм. с Решение № 811, прието с Протокол № 32/22.03.2018 г., изм. и доп. с Решение № 1075, прието с Протокол № 43/21.02.2019 г. изм. с Решение № 382, прието с Протокол № 17/28.01.2021 г. изм. с Решение №415, прието с Протокол № 18/25.02.2021 г.)

Русе, м. февруари 2021г.

Файлове