Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба № 27 За условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура

Наредба № 27 – За условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура

/Приета с Решение № 550 по Протокол № 22/25.05.2017г., изменена с Решение № 633/19.09.2017 г., изм. с Решение № 831 по Протокол № 33/19.04.2018 г.; изм. с Решение № 1028 по Протокол № 40/13.12.2018г./

Файлове