Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба №1 За общинската собственост

(Настоящата наредба е приета на основание  чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост  с Решение № 413 по Протокол № 21  от 18.12.2008 г.на Общински съвет-Русе, изменена с Решение № 436/29.01.2009 г., Решение № 564/14.05.2009 г., Решение № 588 и               № 589/11.06.2009 г., Решение № 203 по Протокол № 12/21.06.2012г., Решение № 445 по Протокол № 20/24.01.2013 г; Решение № 1020 по Протокол № 38/22.05.2014г.  Решение № 48 от 22.12.2016 г., постановено по адм. дело № 232/2016 г. от Административен съд Русе; Решение № 6 от 01.03.2018 г., постановено по адм. дело № 500/2017 г. от Административен съд Русе и Решение №4123/13.04.2020г. по адм. дело №4677/2018г. на ВАС ; Решение № 831 по Протокол № 33/19.04.2018 г., изм. с Решение № 1107 по Протокол № 45/18.04.2019г., изм. с Решение № 126 по Протокол № 8/23.04.2020 г., изм. с Решение № 382 по Протокол № 17/29.01.2021 г., изм. с Решение № 403 по Протокол № 18/25.02.2021 г., изм. с Решение № 593 по Протокол № 25/13.09.2021г.) 

Файлове