Наредба №10 отменена с Решение № 1295/26.02.2015 г.

НАРЕДБА

№ 10 отменена с Решение № 1295/26.02.2015 г.

 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ от ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Файлове