Наредба №13

НАРЕДБА № 13 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ
(Настоящата наредба е приета на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА,
с решение №1067 по Протокол № 40/17.07.2014 г.)

Файлове