Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

НАРЕДБА №13 ЗА‌ ‌ОРГАНИЗАЦИЯ‌ ‌И‌ ‌УПРАВЛЕНИЕ‌ ‌НА‌ ‌ГРОБИЩНИТЕ‌ ‌ ПАРКОВЕ‌ ‌НА‌ ‌ТЕРИТОРИЯТА‌ ‌НА‌ ‌ОБЩИНА‌ ‌РУСЕ

(Настоящата наредба е приета на основание чл.  22, ал. 1 от ЗМСМА, с решение №1067 по Протокол № 40/17.07.2014  г, изменена с решение № 476 по Протокол № 21/22.04.2021 г..)

Русе, м. април 2021  г.

Файлове