Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба № 16 За определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

(Настоящата наредба е приета на основание чл.22, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ, във връзка с чл. 6, ал.2 от ЗМДТ с Решение № 891 по Протокол   № 68/28.03.2003 г.; изменена с Решение № 963 по Протокол № 71/30.05.2003 г.  на ОбС – Русе; Решение № 981 по Протокол № 72/20.06.2003 г., Решение № 1052 по Протокол № 74/19.09.2003 г.; Решение № 21 по Протокол № 3/05.12.2003 г.; Решение № 35  по протокол №  5/22.12.2003 г.; Решение № 106 по протокол № 9/12.03.2004 г., Решение № 153 по Протокол № 12/23.04.2004 г., Решение № 208 по Протокол № 14/11.06.2004 г, Решение №299 по Протокол №17/16.072004г; Решение № 346 по Протокол №18/24.09.2004г., Решение № 390/12.11.2004 г. Решение №414 по Протокол № 21 /26.11.2004г; Решение № 449 по Протокол №23/22.12.2004г.; Решение № 476 прието с Протокол № 24/28.01.2005 г. и решение № 481 прието с Протокол № 24/28.01.05 г.; Решение № 509 прието с Протокол № 26/25.02.2005 г.; Решение № 554 прието с Протокол №28/01.04.05г. Решение № 584/25.04.2005г прието с Протокол № 29; решение № 632 прието с Протокол № 32/27.05.05г. Решение № 684 и 701 приети с Протокол № 34/29.07.2005 г.; Решение №747 прието с Протокол №35/30.09.2005г.;Решение № 792 прието с Протокол № 38/25.11.2005 г., Решение № 858 прието с Протокол № 41/26.01.2006 г; Решение № 888 прието с  Протокол № 43/24.02.2006 г.   Решение №933 прието с Протокол №44/31.03.2006г.;Решение №1127 прието с Протокол 52 от 27.10.2006г.; Решение № 1150 прието с Протокол № 53/24.11.2006 г.; Решение № 1197 прието с Протокол № 55/26.01.2007 г.; Решение № 1201 прието с Протокол № 55/26.01.2007 г.; Решение № 1225 прието с Протокол № 57/02.03.2007 г.; Решение № 1297 прието с Протокол № 59/04.05.2007 г.; решение № 1349 прието с протокол № 62/06.07.2007 г.] решение № 37 и № 38 по протокол № 5/15.01.208 г., решение № 160 по протокол № 10/17.04.2008г., решение № 301 по протокол № 17/11.09.2008 г., решение № 391 по протокол № 21/18.12.2008 г., в сила от 01.01.2009 г. , решение № 452 по протокол № 22/29.01.2009 г., Решение №563 по протокол № 28/14.05.2009 г., решение №586 по протокол № 29/11.06.2009 г., Решение № 674 по протокол № 32/08.10.2009 г., решение №743/10.12.2009 г., решение № 784,  785 и 786 по протокол № 37/28.01.2010 г., решение № 822/18.03.2010 г., решение № 862/22.04.2010 г. и  № 863/22.04.2010 г., решение №887 по протокол № 44/20.05.2010 г., Решение №  6/15.05.2010 г. на Административен съд – Русе по адм.дело 114/2010, решение № 914 по протокол № 45/17.06.2010 г., решение № 1032 по протокол № 51/18.11.2010 г., решение №  1062 по протокол № 53/16.12.2010 г., решение № 1099 по протокол № 54/27.01.2011 г., решение № 1157 по протокол № 58/14.04.2011 г, решение № 1277 по протокол № 61/14.07.2011 г., решение № 1321 по протокол № 63/16.09.2011 г., решения № 100 и 101 по протокол № 7/01.03.2012 г., решение № 156 по протокол № 9/19.04.2012 г; решение № 191 по протокол № 10/16.05.2012г; Решение № 224 по Протокол № 12/21.06.2012г.; Решение № 267 по Протокол № 13/12.07.2012г; Решение № 268 по Протокол № 13/12.07.2012г; Решение № 269 по Протокол № 13/12.07.2012г.; Решение № 328 по Протокол № 15/20.09.2012 г., потвърдена с Решение № 12/23.04.2012 г. на АС – Русе (в сила от 16.11.2012 г. – Решение №13934/06.11.2012 г. на ВАС); Решение № 377 по Протокол № 17/15.11.2012 г.; Решение № 408 по Протокол № 18/13.12.2012 г.; Решение № 560 по Протокол № 24/25.04.2013г., Решение №№ 651 и 652 по Протокол № 27/20.06.2013 г., Решение № 718/19.09.2013 г.; Решение № 901 по Протокол № 35/20.02.2014 г.; Решение № 996/24.04.2014 г.; Решение № 1023/22.05.2014 г. Решения №№1067 и 1068/17.07.2014 г.; Решение № 1173/16.10.2014 г,. изм. с Решение №№1294 и 1308  по Протокол № 47/26.02.2015 г., Решение № 1461/16.07.2015 г.; Решение № 86 по Протокол № 4/21.01.2016г.; Решение № 186 по Протокол № 8/21.04.2016 г.; Определение № 8891/14.07.2016г на ВАС по адм. дело №6666/2016г.; изм. с Решение № 298 по Протокол № 12/19.07.2016г.; изм. с Решение № 334 по Протокол № 13/19.09.2016г; изм. с Решение № 361 по Протокол № 14/20.10.2016г., изм. с Решение № 384 и 385 по Протокол № 15/17.11.2016 г., изм. с Решение № 402/15.12.2016г., изм. с Решение № 520 по Протокол № 21/20.04.2017 г.; изм. с Решение № 571 и 572 по Протокол № 23/22.06.2017г.; изм. с Решение № 630/ по Протокол № 25/19.09.2017г., Решения №№ 716 и 717 по Протокол № 28/14.12.2017г., изм. с Решение № 809/ по Протокол № 32/22.03.2018г, изм. с Решения №№ 881 и 882 по Протокол № 35/21.06.2018г, изм. С Решение № 916 по Протокол № 36/19.07.2018 г.; Решения №№ 984 и 985 по Протокол № 38/18.10.2018г., Решение № 1147 по Протокол № 46/16.05.2019 г., доп.с Решение № 1185 по Протокол № 48/18.07.2019г., Решение № 1225 по Протокол № 49/19.09.2019 г., Решение № 111 по Протокол № 8/23.04.2020 г., Решение № 192, по Протокол № 10/18.06.2020г., Решение № 246, по Протокол № 12/10.09.2020г., Решение № 356, по Протокол № 16/14.12.2020г., Решение № 394, по Протокол № 17/28.01.2021 г., Решение № 481, по Протокол № 21/22.04.2021 г., Решение № 476 по Протокол № 21/22.04.2021 г. Решение № 529, по Протокол № 22/20.05.2021 г.Решение № 571 по Протокол № 24/15.07.2021г., Решение № 667 по Протокол № 26/14.10.2021г., Решение № 781 по Протокол № 29/24.01.2022 г. Решение № 850 по Протокол № 31/24.03.2022 г., Решение № 851 по Протокол № 31/24.03.2022 г, с Решение № 881 по протокол № 32/19.04.2022 г., с Решение № 952 по протокол № 35/16.06.2022 г., с Решение № 975 по Протокол № 36/14.07.2022 г., с Решение № 1037 по Протокол № 39/13.09.2022 г., с Решение № 1120 по протокол № 41/17.11.2022 г., с Решение № 1196 по протокол № 44/24.01.2023 г., с Решение № 1237 по протокол № 45/16.02.2023 г.,с Решение № 1483 по протокол № 52/21.09.2023 г. )

Русе, септември 2023 г.

Файлове