Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе

(Тази наредба е приета на основание  чл.22, ал.1 от ЗМСМА

с решение № 1101 по протокол № 75/10.10.2003 г., изм. с решение № 169 по протокол № 12 от 23.04.2004 г.,решение № 168/16.09.2004 г. на РОС, решение № 388/12.11.2004 г.; решение № 450/22.12.2004, решение № 780/28.01.2010 г., решение № 864/22.04.2010 г., решение № 1033/18.11.2010 г.; Решение № 25/17.09.2010г на АС-Русе, в сила от 21.02.2011г, Решение № 1175/14.04.2011 г., Решение № 225/21.06.2012 г., Решение №445/24.01.2013 г., Решение № 334/19.09.2016г. изм. с Решение № 831 по Протокол № 33/19.04.2018 г.; изм. с Решение № 1030 по Протокол № 40/13.12.2018г., Решение № 1247/19.09.2019 г.)

Русе, септември 2019 г.

Файлове