Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе

Тази наредба е приета на основание  чл.22, ал.2,

във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с Решение № 1256/11.12.2014  г.; изм. с Решение № 1309/26.02.2016г.; изм. с Решение № 290/19.07.2016г.; изм. с Решение № 358/14.12.2020 г., изм. с Решение № 382/28.01.2021 г., с Решение № 1483/21.09.2023 г.

Русе, септември 2023 г.

Файлове