Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба №23 За съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

Наредба №23 – За съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

Тази наредба е приета на основание чл.17, ал.1, т.1, чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.9а от Закона за общинските бюджети и чл.76 ал.3 АПК с решение № 890 по протокол № 44 от 20.05.2010 г..)

Файлове