Наредба №3

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

НАРЕДБА № 3
 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА КОМУНАЛНО-БИТОВАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА РУСЕ

Файлове