Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе (Загл. изм. с Решение № 341 /18.10.2012 г.)

(Приета от Общински съвет – Русе с Решение N 54 по  протокол N 6/15.05.1992 г., изм. и доп. с Решение N 149 по протокол N 20/03.12.1993 г.; Решение N 161 по  протокол  N 22/04.02.1994 г.; Решение N 239 по протокол N 32/09.12.1994 г.; Решение N 58 по протокол N 6/01.03.1996 г; Решение N 273 по протокол N 18 /22.05.1997 год.; Решение № 569 по протокол № 33/10.07.1998 г.; Решение № 586 по протокол № 35/30.09.1998 г.; Решение № 760 по протокол № 46/28.05.1999 г.; Решение № 88/28.04.2000 г.; Решение № 228 по протокол   № 29/22.12.2000 г; Решение № 386 по Протокол №40/13.07.2001 г.; Решение № 964 по Протокол № 71/30.05.2003 г.; Решение № 405 по Протокол №21/26.11.2004г., Решение № 791 по Протокол № 38/25.11.2005 г., Решение № 476 по Протокол № 23/19.02.2009 г., Решение № 587 по Протокол № 29/11.06.2009 г; Решение № 341 по Протокол № 16/18.10.2012 г., Решение № 1247 по Протокол № 49/19.09.2019 г. Решение № 330 по Протокол № 14/19.11.2020г., Решение № 1236 прието с Протокол № 45/16.02.2023 г., Решение № 1363 прието с Протокол № 49/15.06.2023 г., Решение № 1453 прието с Протокол № 52/21.09.2023 г. )Русе, м. септември  2023 г.

Файлове