Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба №5 За търговската дейност на територията на Община Русе

Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и утвърдена от Общински съвет  Русе

с Решение № 392 по Протокол № 21/18.12.2008 г.,

изм. Решение № 48/30.12.2010г на АС-Русе,

изм. с Решение № 1294 по Протокол № 47/26.02.2015 г.,

изм. с Решение № 286 по Протокол № 12/19.07.2016г.,

Решение № 42/15.12.2016 г. на АС-Русе по Адм. д. № 259/2016г., изм. с Решение № 571 по Протокол № 24/15.07.2021г., изм. с Решение № 686 по Протокол № 27/18.11.2021 г., изм. с Решение № 1037 по Протокол № 39/13.09.2022 г.

Русе, септември 2022 г.

Файлове