Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба №5

Н А Р Е Д Б А № 5
за търговската дейност на територията на Община Русе
Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и утвърдена от Общински съвет Русе
с Решение № 392 по Протокол № 21/18.12.2008 г.,
изм. Решение № 48/30.12.2010г на АС-Русе,
изм. с Решение № 1294 по Протокол № 47/26.02.2015 г.,
изм. с Решение № 286 по Протокол № 12/19.07.2016г.,
Решение № 42/15.12.2016 г. на АС-Русе по Адм. д. № 259/2016г.

Attachments