Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

НАРЕДБА 20

Предвид приетите изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси обнародвани в Държавен вестник бр. 101 от 22.11.2013 г. които съгласно Параграф 13 от ЗИДЗМДТ влизат в сила от 01.01.2014г. и с оглед съответствието на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе със закона, предлагам следните изменения и допълнения:

Файлове